Op zaterdag 26 september organiseren wij weer een activiteit in het kader van Burendag! Nu het park steeds groter wordt, willen wij graag nog een paar mooie bankjes plaatsen. De bankjes die vorig jaar gemaakt zijn, vallen goed in de smaak en daarom voegen we er daar graag nog een paar aan toe. Uiteraard zorgen […]

Naar aanleiding van meerdere vragen vanuit wijkbewoners en de politiek gaat de gemeente onderzoek laten doen naar de uitstoot van de energiecentrale in onze wijk. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Drenthe zal dit onderzoek op zich gaan nemen. Wij werken als wijkplatform intensief samen met de gemeente en willen zorgen dat alle informatie op de juiste […]

Wist je dat.. restafval met je pasje storten in de ondergrondse container geen limiet heeft en gratis is? Je het dus niet naast de container/in de wijk hoeft te dumpen? Regelmatig wordt er rondslingerend restafval aangetroffen in de wijk en naast de containers. Laten we met ons allen proberen de wijk schoon te houden!

In dit filmpje uit 2016 wordt onze wijk in beeld gebracht door wijkwethouder Koning en twee toenmalige leden van ons wijkplatform: Miranda Nekeman en Rina Dekker.