Hallo buurtbewoners,
 
Sinterklaas komt langs in de Nieuwveense Landen op zaterdag 1 december. Klik HIER voor de uitnodiging.
 
Wil je er ook bij zijn? Geef je dan op via DEZE LINK (klik erop en je gaat naar een digitaal opgaveformulier. Via onderstaande link kan je je tot 20 november opgeven voor ons sinterklaasfeest!
 

Zaterdag 22 september was het burendag, en ook in de Nieuwveense landen werd dit gevierd. In ons Watertorenpark waren allerlei oud Hollandse spelletjes, hadden we een springkussen en was er een gratis ijsje van de IJsmakers. Ook hadden we een hapje en een drankje voor iedereen die langs kwam. Het was een erg gezellige middag!

Van de komende data volgt de uitnodiging nog:
Zaterdag 1 december: Sinterklaas
Zaterdag 19 januari: nieuwjaarsborrel

Aanpassing stedenbouwkundig plan moet antwoord geven op toekomstige
woonwensen

HERIJKING UITGANGSPUNTEN NIEUWVEENSE LANDEN

DE GEMEENTERAAD HEEFT HET COLLEGE GEVRAAGD HET GELDENDE STEDENBOUWKUNDIG
PLAN VOOR NIEUWVEENSE LANDEN AAN TE PASSEN AAN DE HUIDIGE TIJD. IN EEN
STEDEBOUWKUNDIG PLAN WORDT DE GEWENSTE INRICHTING VAN EEN WIJK GESCHETST
VAN O.A. KAVELS, WEGEN EN GROEN EN REKENING GEHOUDEN MET BIJVOORBEELD
WATERBERGING. DOEL IS DAT MENSEN VEILIG EN MET PLEZIER KUNNEN WONEN.

Wethouder Roelof Pieter Koning: “_Nu de woningmarkt zich lijkt te
stabiliseren -zelfs aantrekt- en er weer vertrouwen is, is het ook het
moment gekomen om helderheid te verschaffen over de ontwikkelrichting en
de toekomstige ontsluiting van Nieuwveense Landen._”

Het college wil het plan aanpassen met uitgangspunten die passen bij de
huidige tijd en ontwikkelingen. Voordat het college start met de
aanpassingen, worden de uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad.

UITGANGSPUNTEN

Bij uitgangspunten die nodig zijn voor de aanpassing van het plan moet
men denken aan bijvoorbeeld de verkeersontsluiting, minder woningen
i.v.m. de bevolkingsprognose, de veranderende woningmarkt, voorzieningen
in de wijk en duurzaamheid.

NIEUWVEENSE LANDEN WEER BIJ DE TIJD

Door het huidige plan te actualiseren kan de gemeente beter inspelen op
de wensen vanuit de woningmarkt en krijgt Nieuwveense Landen de
positieve aandacht die het verdient.

VERVOLG

Als de raad de uitgangspunten vaststelt, werkt het college twee scenario
’s uit. Het eerste scenario betreft vooral een ontwikkeling in
westelijke richting en het tweede scenario een ontwikkeling in zowel
westelijke als oostelijke richting. De uitgangspunten worden in beide
scenario ’s uitgewerkt.

Het resultaat is een geactualiseerd plan voor Nieuwveense Landen met
minder woningen en woonmilieus, een flexibele verkeersontsluiting, een
kleiner plangebied een voorkeurvariant van een ontwikkelrichting.

Deze variant zal vervolgens eind 2017 worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken rondom de vestiging van het AZC in Meppel is er een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief is gemaakt door de gemeente in samenwerking met de leden van de klankbordgroep AZC. Vanuit het wijkplatform is er een vertegenwoordiging aanwezig bij deze klankbordgroep. De nieuwsbrief is HIER te lezen.

Wist je dat.. restafval met je pasje storten in de ondergrondse container geen limiet heeft en gratis is? Je het dus niet naast de container/in de wijk hoeft te dumpen? Regelmatig wordt er rondslingerend restafval aangetroffen in de wijk en naast de containers. Laten we met ons allen proberen de wijk schoon te houden!

film met wijkwethouder

Op woensdagavond 18 mei zijn twee leden van het wijkplatform met wijkwethouder Koning op pad geweest in de wijk. We hebben samen met hem een filmpje opgenomen waarin de wijkwethouder uitlegt wat zijn functie is, de wijk in beeld gebracht wordt en we aangeven wat we als wijkplatform belangrijk vinden en waar we hard aan werken samen met de gemeente. Dit filmpje zal in premiere gaan op woensdag 1 juni tijdens het informatieplein van de raadscommissie Sociaal Domein en we zullen de film ook publiceren op de website!

Op dinsdag 26 april is de website live gegaan! De basis staat, de rest is nog volop in ontwikkeling!

In dit filmpje wordt onze wijk in beeld gebracht door wijkwethouder Koning en twee leden van ons wijkplatform: Miranda Nekeman en Rina Dekker.