Zaterdagmiddag 29 mei konden we rekenen op een lekker zonnige middag voor onze brainstormsessie over ons te bouwen wijkcentrum. Nu de wijk steeds groter wordt, komt het realiseren van dit centrum steeds dichterbij. Er is in ieder geval ruimte voor een basisschool en plek om elkaar als wijkbewoners te ontmoeten. Maar wat willen deze wijkbewoners graag beleven in het centrum van de wijk? Wat vinden zij belangrijk om te kunnen doen op het gebied van ontspannen, elkaar ontmoeten en bewegen bijvoorbeeld?

Voorbeelden
Een paar voorbeelden die meerdere bewoners hebben aangegeven: een buurthuis met wat horeca, een grote speeltuin, een dierenweide en vooral veel groen! Ook een trampolinepark en klimtoren zijn genoemd, vooral door de jongste bewoners van de wijk. Andere bewoners gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de gemeente goed nadenkt over het af en aanrijden van auto’s bij de school. Ook was er ruimte voor een kritische noot: hebben we wel een basisschool nodig? En kunnen we de ontsluitingsweg niet nog anders aanleggen in verband met de verbinding voor de Nijeveenseweg? Ondanks dat deze laatste twee dingen al vastliggen, hebben we hier wel goede gesprekken over kunnen voeren.

Samenwerking
De gemeente gaat nu aan de slag met alle ideeën en komt met een eerste plan voor de inrichting van het centrum. Daar mogen we als wijkbewoners dan ook weer onze mening over geven. We zijn erg blij met deze samenwerking met de gemeente en hopen dat alle wijkbewoners zicht betrokken gaan voelen bij de verdere ontwikkeling.

Wist je dat…onze hele wijk een 30 kilometerzone is? Ook de Guldenmiddenweg, die vanaf de rotonde aan de noordkant de wijk in gaat. Veel mensen rijden hier te hard, wat gevaarlijke situaties creëert. Let goed op je snelheid en help ons de wijk veilig te maken!

Naar aanleiding van meerdere vragen vanuit wijkbewoners en de politiek gaat de gemeente onderzoek laten doen naar de uitstoot van de energiecentrale in onze wijk. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Drenthe zal dit onderzoek op zich gaan nemen. Wij werken als wijkplatform intensief samen met de gemeente en willen zorgen dat alle informatie op de juiste plek terecht komt. Wij vragen jullie daarom, na overleg met de gemeente, om een logboek bij te houden.

Ruik jij die bijzondere brandlucht waar veel bewoners het over hebben? Noteer dan de datum en tijd en stuur dit naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl met als onderwerp ‘Logboek energiecentrale’. Heb je bijzonderheden die je hierbij wilt vermelden? Graag! Maar alleen de datum en tijd zijn al voldoende. De RUD gaat namelijk dan met alle andere beschikbare informatie zoals windrichting en dergelijke kijken of er verbanden zijn met de energiecentrale. We hopen op veel input!

Wist je dat.. restafval met je pasje storten in de ondergrondse container geen limiet heeft en gratis is? Je het dus niet naast de container/in de wijk hoeft te dumpen? Regelmatig wordt er rondslingerend restafval aangetroffen in de wijk en naast de containers. Laten we met ons allen proberen de wijk schoon te houden!

In dit filmpje uit 2016 wordt onze wijk in beeld gebracht door wijkwethouder Koning en twee toenmalige leden van ons wijkplatform: Miranda Nekeman en Rina Dekker.