Op zaterdag 26 september organiseren wij weer een activiteit in het kader van Burendag!

Nu het park steeds groter wordt, willen wij graag nog een paar mooie bankjes plaatsen. De bankjes die vorig jaar gemaakt zijn, vallen goed in de smaak en daarom voegen we er daar graag nog een paar aan toe. Uiteraard zorgen we ook voor een paar leuke activiteiten en wat lekkers. Meer informatie en een officiële uitnodiging volgen!

Naar aanleiding van meerdere vragen vanuit wijkbewoners en de politiek gaat de gemeente onderzoek laten doen naar de uitstoot van de energiecentrale in onze wijk. De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Drenthe zal dit onderzoek op zich gaan nemen. Wij werken als wijkplatform intensief samen met de gemeente en willen zorgen dat alle informatie op de juiste plek terecht komt. Wij vragen jullie daarom, na overleg met de gemeente, om een logboek bij te houden.

Ruik jij die bijzondere brandlucht waar veel bewoners het over hebben? Noteer dan de datum en tijd en stuur dit naar info@wijkplatformnieuwveenselanden.nl met als onderwerp ‘Logboek energiecentrale’. Heb je bijzonderheden die je hierbij wilt vermelden? Graag! Maar alleen de datum en tijd zijn al voldoende. De RUD gaat namelijk dan met alle andere beschikbare informatie zoals windrichting en dergelijke kijken of er verbanden zijn met de energiecentrale. We hopen op veel input!

Wist je dat.. restafval met je pasje storten in de ondergrondse container geen limiet heeft en gratis is? Je het dus niet naast de container/in de wijk hoeft te dumpen? Regelmatig wordt er rondslingerend restafval aangetroffen in de wijk en naast de containers. Laten we met ons allen proberen de wijk schoon te houden!

In dit filmpje uit 2016 wordt onze wijk in beeld gebracht door wijkwethouder Koning en twee toenmalige leden van ons wijkplatform: Miranda Nekeman en Rina Dekker.