Het wijkplatform in het kort:

  • Is er voor alle wijkbewoners.
  • Staat open voor alle vragen en opmerkingen in de wijk. Maar we denken wel graag  in oplossingen, denk je mee?
  • Speelt een rol als een spin in het web tussen wijkbewoners, gemeente en andere instanties.
  • Zoekt contact met wijkbewoners om zo een optimaal beeld te kunnen vormen van wat er speelt op straat en in de buurt.

We zijn sinds 2015 als wijkplatform actief en zijn nog volop in ontwikkeling. Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!